Pozvánka na členskou schůzi OK Střelka, z.s.

Výkonný výbor si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi OK Střelka, z.s.. Členská schůze proběhne dne 11. června 2021 od 17,00 hod., místo fotbalové hřiště Tábor Měšice.

Program

  1. Prezentace přítomných
  2. Volba zapisovatele a předsedajícího členské schůze
  3. Zhodnocení činnosti v roce 2020
  4. Využití finančních prostředků v roce 2020
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
  6. Schválení rámcového použití finančních prostředků na rok 2021
  7. Pořádané závody v roce 2021
  8. Činnost klubu v roce 2021 – soutěže, soustředění, tréninky, atd.
  9. Volba členů výkonného výboru
  10. Jiné – připomínky, diskuze

Podklady k členské schůzi zaslány mailem.

Hlasovací právo mají všichni členové starší 18 let. Schůze se může účastnit každý člen nebo jeho zákonný zástupce.

V Táboře dne 30. května 2021

Za výkonný výbor Tomáš Doležel – předseda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ubytování na OB mapě

Stříbrné Hutě

Závody

Kontakty

Mail: ob@okstrelka.cz
Mob.: 777 603 927

Přihlásit