Pozvánka na členskou schůzi OK Střelka, z.s.Výkonný výbor si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi OK Střelka, z.s.. Členská schůze proběhne dne 17. ledna 2020 od 17,15 hod. na adrese Měšice 474 (restaurace Elzet).

Program

  1. Prezentace přítomných
  2. Volba zapisovatele a předsedajícího členské schůze
  3. Zhodnocení činnosti v roce 2019
  4. Využití finančních prostředků v roce 2019
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2019
  6. Schválení rámcového použití finančních prostředků na rok 2020
  7. Pořádané závody v roce 2020
  8. Činnost klubu v roce 2020 – soutěže, soustředění, tréninky, atd.
  9. Jiné – připomínky, diskuze

Podklady k členské schůzi bude možno shlédnout na klubových stránkách (v záložce „Dokumenty OK“/ „Jiné dokumenty“).

Hlasovací právo mají všichni členové starší 18 let. Schůze se může účastnit každý člen nebo jeho zákonný zástupce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ubytování na OB mapě

Stříbrné Hutě

Závody

Kontakty

Mail: ob@okstrelka.cz
Mob.: 777 603 927

Přihlásit