Pozvánka na členskou schůzi OK Střelka, z.s.

Letos proběhne schůze opět před sezonou a tak budeme moc dopředu nastavit parametry činnosti klubu pro celý rok 2022. Pozvánka níže.

Výkonný výbor si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi OK Střelka, z.s.. Členská schůze proběhne dne 3. března 2022 od 17,00 hod., salonek restaurace „Na pěkné vyhlídce“, Průběžná 104, Tábor – Čekanice.

Program

  1. Prezentace přítomných
  2. Volba zapisovatele a předsedajícího členské schůze
  3. Zhodnocení činnosti v roce 2021
  4. Využití finančních prostředků v roce 2021
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2021
  6. Schválení výroční zprávy za rok 2021
  7. Schválení rámcového použití finančních prostředků na rok 2022
  8. Pořádané závody v roce 2022
  9. Činnost klubu v roce 2022 – soutěže, soustředění, tréninky, atd.
  10. Jiné – připomínky, diskuze

Podklady k členské schůzi obdrží členové na mailové adresy.

Hlasovací právo mají všichni členové starší 18 let. Schůze se může účastnit každý člen nebo jeho zákonný zástupce.

V Táboře dne 17. února 2022

Za výkonný výbor Tomáš Doležel – předseda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ubytování na OB mapě

Stříbrné Hutě

Závody

Podpořili nás

Kontakty

Mail: ob@okstrelka.cz
Mob.: 777 603 927

Přihlásit