Rozhodnutí výkonného výboru 7/2018

Věc: Příjmutí nového člena OK Střelka. z.s. Předkládá: Tomáš Doležel – předseda OK Střelka, z.s. Datum: 30.11.2018 Rozhodnutí: Na základě písemné přihlášky výkonný výbor přijímá Šárku Pospíchalovou za člena OK Střelka z.s. Dále výkonný výbor rozhodl podle oddílu IV, bodu 5 stanov OK Střelka, z.s….

Ubytování na OB mapě

Stříbrné Hutě

Závody

Podpořili nás

Kontakty

Mail: ob@okstrelka.cz
Mob.: 777 603 927

Přihlásit